Úvod     Kontakt


Článek Jo Conrada

   Chci se s Vámi podělit o článek Jo Conrada z 15. 3. 2002. Je o reinkarnaci, která je součástí mého názoru na život. Pro ty, kteří se neorientují, připomenu, že reinkarnace byla v dávných dobách součástí Bible a byla z ní vymazána. Z jakých důvodů? Každý si to domyslí.
zemekoule


Smlouva před vtělením

Návod na použití

§1 Obdržíte tělo. Toto tělo je nové a jedinečné. Nikdo jiný nedostane totéž tělo.
§2 Obdržíte mozek. Může být výhodné ho používat.
§3 Obdržíte srdce. Nejlepších výsledků dosáhnete, když se srdce a mozek používají vyváženě.
§4 Obdržíte lekce. Nikdo jiný nedostane přesně tytéž lekce jako Vy, ani je od Vás nemůže přebrat.
§5 Můžete dělat cokoliv chcete. Všechno, co uděláte druhým, se k Vám vrátí zpátky.
§6 Lekce se opakuje tak dlouho, dokud se nepochopí. (I přes více vtělení)
§7 Tato smlouva je pro všechny stejná. Neexistují výsady, i když to někteří tvrdí. (Ručně připojené změny nemají platnost)
§8 Dostanete zrcadla, abyste se mohli učit. Mnohá zrcadla vypadají jako jiná těla. Jsou tu k tomu, aby Vám ukazovala, co je ve Vás.
§9 Pokud se Vaše tělo zničí, nebo přestane fungovat, dostanete nové. (Může dojít k čekacím lhůtám)
§10 Smlouva o vtělení vyprší teprve tehdy, když všechny lekce dospěly k uspokojivému výsledku.
§11 Co je uspokojivé to určujete vy.


Užitečné pokyny a tipy

1) Není cílem mít při opuštění těla pokud možno co nejvíce peněz.
2) Za slávu či oblíbenost se neposkytuje žádný bonus.
3) Nemusíte se řídit chybami ostatních.
4) Pravidla jsou tu od toho, aby se přezkoumala.
5) Tvrzení druhých o cíli mohou svádět z cesty.
6) Nemůžete nic udělat špatně. Nanejvýš to může trvat déle.
7) Čas je iluze.
8) Máte přístup ke všem odpovědím přes speciální spojení ve Vašem srdci. Všechno v učebním prostoru reaguje na vyzařování srdce.
9) Pokusy poškodit učební prostor vedou k omezením.
10) Nikdo Vám nemůže odebrat zodpovědnost.
11) Násilí nikdy nevede k řešení.
12) Může být užitečné sledovat, jaké situace se opakují.
13) Drogy (legální i ilegální) mohou zkreslit vnímání lekcí.
14) Když si všichni počínají určitým způsobem, nemusí to znamenat, že je to správné.
15) Zřídkakdy existuje jen jediné správné řešení.
16) Můžete podat žádost o odpuštění.
17) Pro nikoho neexistují zvláštní dodatky.
18) Jste milováni. (I když jste v Bronxu nebo v Somálsku) Všechno ostatní je klam. Lekce jsou zvláštní příležitostí k vývoji a nemají špatné záměry.
19) Může být riskantní svěřit své tělo někomu jinému.
20) Bránit druhým ve vývoji nepřináší výhody.
21) Dostáváte příležitost (především v nočních hodinách) tělo opustit. Vzpomínky na zkušenosti mimo tělo se neukládají v těle, respektive v mozku.
22) Pohrávat si se svým tělem je Vaše právo.
23) Pohrávat si s těly ostatních vyžaduje jejich souhlas.
24) Snažit se opisovat nemá smysl.
25) Ten, kdo Vám nabízí životní pojištění, je podvodník.
26) Svévolné ukončení vtělení, vede ke spoustě zbytečného papírování.
27) Vědecká dobrozdání a svaté knihy slouží ke zmatení.
28) Nejde o to být první.
29) Nejde o to vypadat chladně a odměřeně.
30) Nikdo ve Vaší situaci nevypadá lépe než Vy.
31) Nejste jediný, kdo pochybuje o smyslu smlouvy o vtělení.
32) Jelikož jste s touto smlouvou souhlasili, je zbytečné stěžovat si na to, že jste tady.